Jaakonahon Suku ry. 1995 - 2022


1. Sukukokous 16.7.1995

Jaakonahon Suku ry. perustettiin ensimmäisessä sukukokouksessa 16.7.1995 Jaakolassa ja merkittiin yhdistysrekisteriin seuraavana vuonna 1996 n:o 166973. Perustava kokous oli samalla lähtölaukaus Antti Jaakonahon 1970-luvulla kirjoittaman sukukirjan uudistamiselle. Tietojen täydentäminen ajan tasalle ja sukukirjan kirjoittaminen uskottiin Kärkölässä asuvan Antin tyttären, farmaseutti Laura Yrjönmäen tehtäväksi. Suvun kantaisä on sotilas Johan Johaninpoika Sjöberg s.1717, k.1759. Sukukokoukseen osallistui 27 henkeä.

Ensimmäinen hallitus: Pasi Jaakonaho, puheenjohtaja, Pentti Jaakonaho, varapuheenjohtaja, Paavo-Jaakko Jaakonaho, sihteeri/rahastonhoitaja, muut jäsenet Laura Yrjönmäki, Tellervo Syrjäkari, Pasi-Teuvo Jaakonaho ja Niilo Jaakonaho.

2. Toinen sukukokous 29.6.1996

Toinen sukukokous 29.6.1996 Jaakolassa, keskittyi julkaistavan sukukirjan tietojen täydentämiseen. Kokoukseen ja juhlaan osallistui historian suurin 90 sukuun kuuluvaa. Suvun ensimmäiseksi ”Nestoriksi” kokouksessa nimettiin toimittaja Hilkka Tukkimäki Kuopiosta.

Seuraavana vuonna 1997 sukuseuran hallitus otti sukukirjan painattamisesta ja markkinoinnista kustannusvastuun. Suvun jäsen Mauri Jaakonaho ohjasi 50 v. päivänsä onnittelurahat sukuseuran tilille, joka osaltaan rohkaisi kirjan julkaisemiseen. Painotyöstä tehtiin vuoden lopulla sopimus Suomen Hieroglyf Oy:n kanssa.

Saman vuoden keväällä 1997 Haapajärvellä olevat suvun vanhat haudat viidenteen sukupolveen otettiin sukuseuran hoitoon. Vanhat hautakivet ja vanhat metalliristit kunnostettiin kesän 1997 aikana, jolloin ristit hiekkapuhallettiin, maalattiin ja kullattiin sekä vanhat hautakivet puhdistettiin ja hautakivien tekstit hopeoitiin.

3. Sukukokous 27.6.1998

Sukukirjan julkistaminen ja sukuseuran kolmas sukukokous pidettiin sukutalo Jaakolassa 27.6.1998. ”Sukutalo Jaakola” sukukirja oli saatu myyntiin jo maaliskuun puolessa välissä 550 kappaleen painoksena ja hankkeen todettiin tulleen maksamaan yhteensä 50.778 markkaa. Sukukirjaamme esitteli lehdistölle sen kirjoittaja Laura Yrjönmäki. Kokoukseen osallistujia oli 34 jäsentä.

Lisäksi kolmannessa sukukokouksessa päätettiin ottaa sukumme tunnukseksi vuonna 1917 Jaakolan talokeskuksesta tehty piirros ja kutsua yli 80-vuotiaat sukumme jäsenet kunniajäseneksi sekä vapauttaa heidät jäsenmaksusta. Juhlassa muistelimme lämmöllä sukutalo Jaakolan viimeistä isäntäpariskuntaa Anna-Liisa ja Kaarlo Savolaista, joiden ansiosta arvokas talo tuli peruskorjattua. Myös muisteltiin suvun hengellistä perintöä, puhujina rovasti Jussi Vihantola ja sukumme jäsen Reko Kauranen.

4. Sukukokous 15.7.2000

Jaakonahon Suku ry:n neljäs sukukokous 15.7.2000 keräsi sukutalo Jaakolaan 35 sukumme äänivaltaista jäsentä. Vuosikokouksen jälkeen vietettiin sukupäivälliset Katariinan Kartanossa Pyhäjärvellä joka kokosi yhteen 45 jäsentä.

Ennen neljättä sukukokousta 2001 avasimme suvulle nykyaikaisen tiedotuskanavan internetissä, josta löydämme sukuhallituksen yhteystietojen lisäksi sukuumme liittyvää kuvamateriaalia, luettelon sukumme kirjallisista julkaisuista sekä muuta tarpeellista tietoa. Sukuseuramme nettisivuja on hoitanut tuolloin Jyväskylän yliopiston taloussuunnittelijana toiminut Kari Jaakonaho. Yliopiston palvelimelta Kari on vuoden 2003 aikana siirtänyt sivut Sukuseurojen Keskusliiton palvelimelle.

5. Sukukokous 12.7.2003

Viides sukukokous 12.7.2003 keräsi sukutalo Jaakolaan noin 50 sukumme äänivaltaista jäsentä. Toimintasuunnitelmassa vuosille 2003 - 2006 sukukokous päätti muistomerkin hankkimisesta suvun kantaisälle Johan Sjöbergille ja hänen pojalleen Jakob Jaakonaholle. Kustannusten arvioitiin silloin olevan noin 2000 euroa ja arvio oli oikea. Muistomerkin tulisi edustaa suvun vanhaa arvokasta, korkeaa ylöspäin kapenevaa kivityyppiä ja tekstit vanhaa korukirjoitusta.

Sukuhallitus tutustui muistomerkin paikkaan kokouksessaan 17.6.2005 ja oli yksimielinen vanhatyylisen kiven hankkimisesta. Lisäksi kiveen päätettiin ottaa kolmas sukupolvi Johan Jaakonaho-Jylkkä, sillä hänelläkään ei ole hautamuistomerkkiä sekä lisäksi jokaiselle puolison etunimet, syntymä- ja kuolinaikoineen. Hautamuistomerkin valmisti Nivalan Kivi Oy. Yhdistyksemme varapuheenjohtaja Marko Jaakonaho hoiti hankintaa mallikkaasti.

6. Sukutapaaminen 15.7.2006

Kuudes sukutapaaminen 15.7.2006 aloitettiin kantaisille hankitun muistomerkin paljastamisella. Paljastuspuheessa puheenjohtaja Pasi Jaakonaho kertoi hautakiveen merkityistä.

  1. Katteluksen ruotuun kuulunut sotilas Johan Sjöberg s.1717 k.1759 ja vaimo Beata Leppälä, jotka asuivat Järvenpään tilan Törmälän torpassa. Myöhemmin torpasta tuli itsenäinen tila ja Johanista tilan ensimmäinen isäntä.
  2. Heidän poikansa Jakob s.15.8. 1744 k.10.8.1828 perusti 1779 Törmälän naapuriksi Kuusaan kylän puolelle Jaakonaho RN:o 33 tilan ja otti sukunimekseen Jaakonaho. Hänen ensimmäinen vaimonsa Carin Johanin tytär mainitaan kivessä, koska suku polveutuu hänestä.
  3. Johan Jaakonaho / Jylkkä s.20.12.1780 k.30.12.1860 edellisten poika ja vaimo Brita Savimäki asuivat avioiduttuaan ensin Jaakolassa, perheen kasvaessa ostivat kuitenkin Jyleikkön tilan Oksavalta, muuttivat sinne ja ottivat sukunimekseen Jylkkä. Kun poika Fredrikistä tuli Jaakolan kolmas isäntä, muutti isä Johan hänen mukanaan ja asui Jaakolassa kuolemaansa asti.

Sukuhaudalta siirryttiin Haapajärven kirkkoon, jossa kirkkoa esitteli kirkkoherra Kari Tiirola. Suvun Nestoriksi valittiin kokoukseen osallistunut rajavartiomestari Väinö Juhonpoika Jaakonaho s.31.3.1919 Ilomantsista.

7. Sukutapaaminen 11.7.2009

Seitsemäs sukutapaaminen 11.7.2009 keskittyi kantaisä Johan Sjöbergin elämään liittyvien asioiden muistelemiseen, sillä kantaisän kuolemasta oli kulunut 250 vuotta. Päivän ohjelma aloitettiin kukkalaiteen laskemisella kantaisän hautamuistomerkille. Kantaisän elämäkertaa valotti sukutalo Jaakolassa puheenjohtaja Pasi Jaakonaho. Kokoukseen osallistui 22 henkeä.

Johan merkittiin sotilasluetteloon ruotusotamiehen varamiehenä jo 14-vuotiaana 1731. Tehtävässä hänelle ajan tavan mukaisesti opetettiin mm. siihen aikaan harvinainen luku- ja kirjoitustaito. Ruotusotamiehenä hän palveli maataan vuoteen 1745, josta terveyssyistä erosi ja ryhtyi maanviljelijäksi. Hän kuoli vuonna 1759 vain 42-vuotiaana, pari vuotta aikaisemmin Järvenpään torpasta perustamansa, 1/24 manttaalin Törmälän uudistilan isäntänä.

Johan kävi ensimmäisen kerran ripillä 1731 Haapajärven kappelin kirkossa. Pappina Haapajärvellä silloin oli (1731 - 1757) Thomas Canander (Haapajärvellä 1741 syntyneen tiedemies Krisfrid Cananderin isä). Sama pappi vihki 23-vuotiaan Johanin 1740 avioliittoon 18-vuotiaan Beata Leppälän kanssa. Avioliitosta syntyi seitsemän lasta, joista sukutila Jaakolan 1779 perustanut Jacob Jaakonaho s.1747 k.1828 on Jaakonahon sukuseuran suurimman sukuhaaran kantaisä.

8. Sukukokous 4.8.2012

Kokous alkoi vaikeuksin toteamisella. Vettä satoi, joten suunniteltu tutustumien Siiponkosken kyläyhdistyksen aikaan saama hieno kylä ja koskikeskus jäi käymättä. Toinen yllätys tuli tiliasioiden käsittelyssä. Vuosien 2009 ja 2010 tilejä ei entinen sihteeri ollut toimittanut hallitukselle. Myös toimintakertomukset puuttuivat. Selvittelyn jälkeen tilinpäätökset hyväksyttiin seuraavassa sukutapaamisessa. Puheenjohtaja Pasi Jaakonaho laati puuttuvat toimintakertomukset. Sukukokousta johti Harri Harju ja sihteerinä toimi Pasi Jaakonaho.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo-Jaakko Jaakonaho, varapuheenjohtajaksi Reko Kauranen sihteeri/rahastonhoitajaksi Pasi Jaakonaho, Mauri Jaakonaho, Satu Jaakonaho, Maija-Liisa Toiviainen ja yleisvarajäseneksi Elina Ylitepsa. Toiminnan tarkastajiksi valittiin Harri Harju ja Simo Jaakonaho.

9. Sukukokous 1.8.2015

Sukukokous lauantaina 1.8.2015 Jaakolassa oli kutsuttu kokoon kirjeillä (130 kpl) sekä Maaselkä lehden ilmoituksella. Paikalla oli 22 äänivaltaista jäsentä. Puhetta johti Paavo-Jaakko Jaakonaho ja sihteerinä Pasi Jaakonaho.

Hallituksen ehdottama sukuseuran toimintakertomus vuosilta 2012 - 2014 hyväksyttiin. Samoin tilinpäätökset vuosilta 2010, 2010, 2012, 2013 ja 2014 hyväksyttiin ja vahvistettiin. Sukuhallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Paavo-Jaakko Jaakonaho, varapuheenjohtajaksi Reko Kauranen sihteerinä ja rahastonhoitajana jatkaa Pasi Jaakonaho. Muut hallituksen jäsenet ovat Maija-Liisa Toiviainen, Satu Jaakonaho ja uusina Risto Jaakonaho sekä yleisvarajäsen Panu Jaakonaho.

Vuosikokous hyväksyi seuraavan toimikauden pituudeksi kaksi vuotta sekä hallituksen ehdotuksen sukumme kantaisän Johan Sjöbergin syntymän 300-vuotisjuhlan pitämisestä vuonna 2017. Samoin hyväksyttiin toisen sukukirjan kokoaminen ja painaminen juhlakirjana. Kirjapaino Kukin tarjous 200 kpl painamisesta 2400 eurolla hyväksyttiin. Uuden kirjan sukutietojen päivitystä kiirehditään ja tietoja otetaan vastaan vuoden 2016 loppuun asti. Uuden kirjan kokoaa Pasi Jaakonaho.

Kokouksen lopuksi sihteeri Pasi Jaakonaho kertoi, että sukusivut netissä saa uuden lisän, kun sukusivujen hoitaja Kari Jaakonaho avannut Google Photos -palveluun Jaakonahon suvulle mahdollisuuden tallentaa sivuille vanhoja valokuviaan. Kari siirtää sivuille kaikki hänelle tulevat asiakirjat.

10. Sukutapaaminen ja vuosikokous 5.8.2017

Jaakonahon Suku ry:n kymmenes sukutapaaminen ja vuosikokous 5.8.2017 Jaakolassa. Sukuseuran sihteeri esitteli kokoamansa kantaisän Johan Sjöbergin syntymän 300-vuotismuistolle omistetun uuden sukukirjan. Kantaisän elämäkerran jälkeen kirjasta tekstistä löytyy päivitettynä kaikki ensimmäisen sukukirjan tiedot, perheet, syntymät, kuolemat ja muut tapahtumat vuoteen 2016.Uutta sukukirjaa painettiin 200 kappaletta 2400 eurolla Kirjapaino Kuki Nivalassa. Myynti aloitettiin kokouksessa.

Kokouksen avauksessa puheenjohtaja Paavo-Jaakko Jaakonaho kertoi isovanhempiensa kokemuksesta, miten tärkeää yhteyden pito sukulaisiin merkitsee. Sellaisena toimivat vuosittaiset sukukirjeet ja nettiyhteys Jaakonahon suvussa. Sukukirja kuuluu jokaiselle perheelle.

Kokous hyväksyi sukuseuran tilinpäätökset vuosilta 2015 ja 2016 sekä toimintakertomukset. Toimihenkilöille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Toimintasuunnitelmaksi 2018 - 2020 hyväksyttiin entinen käytäntö.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Paavo-Jaakko Jaakonaho, varapuheenjohtajana Reko Kauranen, sihteerinä/taloudenhoitajana jatkaa Pasi Jaakonaho, Hirsikankaita edustamaan valittiin Asko Häkkilä, jatkavat Satu Jaakonaho, Risto Jaakonaho ja varajäsen Panu Jaakonaho.

Kokoontumiskielto 2020

Maailman laajuinen Korona epidemia sai valtion tekemään kipeitä päätöksiä. Kaikki ravintolat ja muut palveluja jakavat liikkeet suljettiin. Koronan leviämisen estämiseksi tehtiin talouselämälle tosi kovia päätöksiä. Koronarokotukset alkoivat ja rokotuksen saaneille annettiin todistuksia, joilla pääsi liikkumaan. Kokoontumisten ryhmäkokoja säädeltiin. Minun 90-vuotislounas 1.6.2021 vietettiin ravintolassa tasan kymmenellä hengellä.

Korona jyllää edelleen, mutta kokoontumisrajoitukset poistettiin vasta keväällä 2022. Nyt on aika viritellä Jaakonahon Suku ry:n toimintaa.


Pasi Jaakonaho