Jaakonahon Suku ry:n 10 vuotta 1995-2006

Jaakonahon Suku ry. perustettiin ensimmäisessä sukukokouksessa 16.7.1995 Jaakolassa ja merkittiin yhdistysrekisteriin seuraavana vuonna 1996 n:o 166973. Perustava kokous oli samalla lähtölaukaus Antti Jaakonahon 1970-luvulla kirjoittaman sukukirjan uudistamiselle. Tietojen täydentäminen ajan tasalle ja sukukirjan kirjoittaminen uskottiin Kärkölässä asuvan Antin tyttären, farmaseutti Laura Yrjönmäen tehtäväksi. Suvun kantaisä on sotilas Johan Johaninpoika Sjöberg s.1717, k.1759 Toinen sukukokous 29.6.1996 Jaakolassa, keskittyi julkaistavan sukukirjan tietojen täydentämiseen. Kokoukseen ja juhlaan osallistui n. 90 sukuun kuuluvaa. Suvun ensimmäiseksi "Nestoriksi" kokouksessa nimettiin toimittaja Hilkka Tukkimäki Kuopiosta.

Seuraavana vuonna 1997 sukuseuran hallitus otti sukukirjan painattamisesta ja markkinoinnista kustannusvastuun. Painotyöstä tehtiin vuoden lopulla sopimus Suomen Hieroglyf Oy:n kanssa. Saman vuoden keväällä Haapajärvellä olevat suvun vanhat haudat viidenteen sukupolveen otettiin sukuseuran hoitoon. Vanhat hautakivet ja vanhat metalliristit kunnostettiin kesän 1997 aikana. Ristit on hiekkapuhallettu, maalattu ja kullattu sekä vanhat hautakivet puhdistettu ja hautakivien tekstit hopeoitu. Vuoden 2000 keväällä haudat 8 kpl annettiin Haapajärven seurakunnan hoidettavaksi ja 2005 Kukkakauppa Venlan hoitoon vuosisopimuksella.

Vuoden 1998 toukokuussa voitiin todeta, että "Sukutalo Jaakola" -nimisen sukukirja saatiin myyntiin maaliskuun puolessa välissä ja 500 kappaleen painatuksen todettiin tulleen maksamaan yhteensä 50.778 markkaa. Kirjan julkistaminen ja sukuseuran kolmas sukukokous pidettiin sukutalo Jaakolassa 27.6.1998. Sukukirjaamme esitteli lehdistölle sen kirjoittaja Laura Yrjönmäki.

Lisäksi kolmannessa sukukokouksessa päätettiin ottaa sukumme tunnukseksi vuonna 1917 Jaakolan talokeskuksesta tehty piirros sekä kutsua yli 80-vuotiaat sukumme jäsenet kunniajäseneksi ja vapauttaa jäsenmaksusta. Juhlassa muistelimme lämmöllä sukutalo Jaakolan viimeistä isäntäpariskuntaa Anna-Liisa ja Kaarlo Savolaista, joiden ansiosta arvokas talo tuli peruskorjattua. Myös muisteltiin suvun hengellistä perintöä, puhujina rovasti Jussi Vihantola ja sukumme jäsen Reko Kauranen.

Jaakonahon Suku ry:n neljäs sukukokous 15.7.2000 keräsi sukutalo Jaakolaan 35 sukumme äänivaltaista jäsentä ja sen jälkeen sukupäivälliset Katariinan Kartanossa Pyhäjärvelle 45 jäsentä. Aloitimme tapaamisen tutustumalla Haapajärven vasta remontoituun kirkkoon, jossa kirkkoherra Kari Tiirola kertoi kirkon historiasta ja sukumme osuudesta Haapajärven seurakuntaelämässä kertoi puheenjohtaja Pasi Jaakonaho.

Ennen neljättä sukukokousta avasimme suvulle nykyaikaisen tiedotuskanavan internetissä, josta löydämme sukuhallituksen yhteystietojen lisäksi sukuumme liittyvää kuvamateriaalia, luettelon sukumme kirjallisista julkaisuista sekä muuta tarpeellista tietoa. Sukuseuramme nettisivuja on hoitanut Jyväskylän yliopiston taloussuunnittelijana toimiva Kari Jaakonaho. Yliopiston palvelimelta Kari on tämän vuoden aikana siirtänyt sivut Sukuseurojen Keskusliiton palvelimelle.

Viides sukukokous 12.7.2003 keräsi sukutalo Jaakolaan noin 50 sukumme äänivaltaista jäsentä. Toimintasuunnitelmassa vuosille 2003-2006 sukukokous päätti muistomerkin hankkimisesta suvun kantaisälle Johan Sjöbergille ja hänen pojalleen Jakob Jaakonaholle. Kustannusten arvioitiin silloin olevan noin 2000 euroa ja arvio oli oikea. Alustavan suunnitelman mukaan muistomerkin tulisi mahdollisimman tarkasti noudattamaa suvun vanhaa arvokasta, korkeaa ylöspäin kapenevaa kivityyppiä ja tekstien vanhaa korukirjoitusta. Sukuhallitus tutustui muistomerkin paikkaan kokouksessaan 17.6.2005 ja oli yksimielinen vanhatyylisen kiven hankkimisesta. Lisäksi kiveen päätettiin ottaa kolmas sukupolvi Johan Jaakonaho-Jylkkä, sillä hänelläkään ei ole hautamuistomerkkiä sekä lisäksi jokaiselle puolison etunimet, syntymä- ja kuolinaikoineen. Hautamuistomerkin valmisti Nivalan Kivi Oy.

Suuret kiitokset kaikille sukuseuramme toimihenkilöille ja sukukirjahankkeessa aktiivisesti mukana olleille sukumme jäsenille sekä sukukirjan ostajille. Erityiset kiitokset Laura Yrjönmäelle suuriarvoisesta työstä sukukirjan kirjoittajana ja Mauri Jaakonaholle, joka ohjasi 50 v. päivänsä onnittelurahat sukuseuran tilille. Tämä pohjaraha rohkaisi sukukirjan julkaisemiseen.

Kiitokset kaikille suvun jäsenille myönteisestä suhtautumisesta kirjahankkeeseen tietojen ja valokuvien luovuttajana, sekä sen jälkeen antamista tiedoista sukukirjan täydennysliitteeseen, jota Laura Yrjönmäki yhdessä puheenjohtajan kanssa kokoaa. Se on arvokasta työtä tuleville sukupolville. Kiitokset myös myönteisestä suhtautumisesta esi-isien muistomerkkihankkeeseen. Ilman jäsenmaksujen suorittamista, rahoitusta hautakivelle ei olisi saatu järjestymään.

Kiitokset Kari Jaakonaholle sukusivujen ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Nettisukupolville sivuista on tulossa korvaamaton apu sukumme tiedotuskanavana ja yhteydenpitäjänä.

Lopuksi suuret kiitokset Simo Jaakonaholle arvokkaan sukutalomme Jaakolan ylläpitämisestä ja luovuttamisesta juhlatilaisuuksissa suvun käyttöön. Kiitokset myös Haapajärvi-Seura ry:lle, joka arvostaa työtämme ja palkitsi sukuseuramme viirillään v.1997 kesällä.

Pasi Jaakonaho, puheenjohtaja